blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

AmPie – Ajax’owy wykres

AmPie
Autor: www.amcharts.com
Licencja:
Demo: ajax.blog.hnatyszyn.pl/ampie
Pobierz: download.blog.hnatyszyn.pl

Pie & Donut jest bardzo powszechne i w pełni kompatybilne z technologia Flash. Przy pomocy tego skryptu można w bardzo łatwy sposób zrobić ładny animowany diagram na swojej stornie internetowej. Można go również wykorzystać do opracowania menu nawigacji.

Kluczowe cechy:

 • 3D lub 2D
 • podział na plastry
 • animowane
 • wartości mogą być wyświetlane w legendzie
 • niestandardowy opis dla każdego plastra
 • grupowanie kilku małych plastrów na jeden

AmCharts cechy:

 • niezależne od platformy
 • mogą być eksportowane jako obraz
 • mogą być kontrolowane za pomocą JavaScript
 • ustawienia i dane mogą być przekazywane bezpośrednio z pliku HTML
 • nieograniczone etykiety
 • niestandardowe tło (jako grafika rastrowa lub animacja flash)
 • obrócona etykiet i osi wartości
 • dane mogą być automatycznie odświeżona o częstotliwości

Dane mogą być wyodrębniane z prostych .csv lub .xml, lub także mogą wykorzystywać dynamiczne dane generowane przez PHP. NET, Java, Ruby on Rails, Perl, ColdFusion i wielu innych języków programowania.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén