blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

APG – Automated Password Generator

APG jest prostym generatorem haseł. Instalacja w systemie Ubuntu / Debian:

$ sudo apt install apg

Wpisując samo apg w konsoli otrzymamy kilka haseł. Możemy dodać parametry, aby wygenerować hasło o np. określonej liczbie znaków itp. Parametry:

  • a – może przyjąć parametr 0 (domyślnie) lub 1. Wybranie 1 spowoduje wygenerowanie więcej znaków specjalnych.
  • n – liczba wygenerowanych haseł.
  • m – minimalna ilość znaków w haśle.
  • x – maksymalna ilość znaków w haśle.

Po więcej odsyłam do manuala:

$ man apg

Na koniec utworzymy 7 haseł o liczbie znaków od 5 do 10 znaków

$ apg -n 7 -m 5 -x 10
JiorOi
nejlot
GoaGrusOk
pietyad
OlbujNolm
rhicaimreo
HodifNais4

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén