blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja środowiska graficznego XFCE4 w systemie Alpine Linux

XFCE jest środowiskiem graficznym przeznaczonym dla systemów Linux/Unix. Środowisko to cechuje szybkość oraz niskie zużycie zasobów. Prosty atrakcyjny wygląd oraz prostota to kolejne atuty.

Sprawdzamy czy repozytoria nie są zakomentowane. Jeśli są to usuwamy znak #:

nano /etc/apk/repositories

Następnie przeprowadzamy aktualizacje repozytoriów:

apk update

Przechodzimy do instalacji podstawowych bibliotek xfce:

setup-xorg-base

Następnie dodatkowe biblioteki:

apk add alpine-dekstop
apk add xfce4
apk add thunar-volman
apk add faenza-icon-theme
apk add slim

Wyszukujemy i instalujemy dodatkowe sterowniki:

apk -vv info | grep xf86
apk add xf86-video-vesa xf86-input-mouse xf86-input-keyboard

Uruchamiamy dbus:

rc-service dbus start
rc-update add dbus

Teraz tylko restart i można uruchomić środowisko graficzne xfce:

rc-service slim start

Jak uruchomić środowisko graficzne wraz ze startem systemu?

Wpisujemy komendę:

rc-update add slim

Od teraz za każdym razem przy starcie systemu będzie uruchamiało się środowisko graficzne.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén