blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Prognoza pogody w konsoli

Strona wttr.in pozwala na sprawdzenie pogody. Wyróżnia się jednak od innych – pozwala na sprawdzenie pogody w terminalu. Przykładowa komenda na sprawdzenie pogody w Gdańsku:

curl -H „Accept-Language: pl” wttr.in/gdansk

Język oczywiście można pominąć, aby komenda była łatwiejsza do zapamiętania.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén