blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja menadżera haseł – KeePass w systemie Ubuntu / Debian

KeePass jest aplikacją, która przechowuje loginy, hasła i adresy URL w swojej zaszyfrowanej bazie danych. Nawet po uruchomieniu dane są zaszyfrowane. Dostęp do bazy jest poprzez podanie hasła / klucza. Korzysta z algorytmów AES, Twofish, SHA-256 i ChaCha20. Program jest dostępny na systemach Windows, Linux, macOS i Android. Instalacja programu jest prosta. Zaczynamy od dodania repozytoriów:

$ sudo add-apt-repository ppa:phoerious/keepassxc
$ sudo apt update

Następnie przechodzimy do instalacji:

$ sudo apt install keepassxc

Uruchamiamy poleceniem:

$ keepassxc

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén