blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Zarządzanie baterią w systemie Ubuntu

Domyślnie Ubuntu ma bardzo słabe zarządzanie baterią. Praktycznie wcale. Ale można łatwo doinstalować aplikację, która pomoże w zarządzaniu. Zaczynamy od dodania repozytoriów do biblioteki, a następnie aktualizacji apta:

$ sudo add-apt-repository ppa:slimbook/slimbook
$ sudo apt update

Teraz możemy przejść do instalacji:

$ sudo apt install slimbookbattery

Następnie możemy uruchomić aplikację poleceniem:

$ slimbookbattery

Lub wybrać z menu.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén