blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

COZY Cloud – Instalacja chmury

COZY Cloud – jest chmurą, która umożliwia umieszczanie i łatwe zarządzanie plikami jak i pocztą, kalendarzem i kontaktami.

Aktualizujemy apta i instalujemy potrzebne programy:

apt-get update
apt-get install wget ca-certificates apt-transport-https curl wget
wget -O – https://debian.cozycloud.cc/cozy.gpg.key 2>/dev/null | apt-key add –

Dodajemy repozytoria, ponownie aktualizujemy apta i przechodzimy do instalacji COZY cloud:

echo 'deb [arch=amd64] https://debian.cozycloud.cc/debian jessie cozy’ > /etc/apt/sources.list.d/cozy.list
apt-get update
apt-get install python-cozy-management

Wywołujemy instalację (chwile potrwa):

cozy_management install_cozy

Wybieramy typ konfiguracji – 2. Internet Site. Następnie wpisujemy domenę. Instalator domyślnie zainstaluje nginx’a. Po skończeniu ujrzymy komunikat: „Cozy installation done!„. Chmura będzie dostępna pod adresem: http://adres-ip.pl

Screenshot_20160306_164904

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén