blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Jak sprawdzić wersję PHP w Linuxie?

PHP jest skryptowym językiem zaprojektowanym do generowania stron internetowych. Niektóre aplikacje webowe potrzebują konkretnej lub minimalnej wersji języka PHP zainstalowanego na serwerze. Aby sprawdzić wersję jaką mamy zainstalowaną na serwerze wykonujemy polecenie:

php -v

Pojawi nam się wersja PHP:

PHP 5.6.28 (cli) (built: Nov  9 2016 07:14:50)
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies

 

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén