blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Pi-Hole na Raspberry Pi

Ad-Block już coraz częściej zawodzi. Dodatkowo trzeba go instalować na wielu urządzeniach. Jest prostsze rozwiązanie – Pi-Hole. Jest to aplikacja, która z poziomu serwera DNS blokuje niechciane strony i reklamy. Wystarczy zainstalować Pi-Hole na jakimś urządzeniu i w ustawianiach routera w DHCP podać serwer DNS jako Pi-Hole. Możemy zainstalować na dowolnym urządzeniu, jednak świetnie się sprawdzi Raspberry Pi. Pobiera mało prądu i spokojnie do tego wystarczy. Nawet pierwsza wersja RPI.

Najpierw instalujemy Raspbiana na Raspberry Pi. Jeśli nie wiesz jak to zrobić to skorzystaj z artykułu: Jak wgrać obraz do Raspberry Pi?

Następnym krokiem będzie pobranie i uruchomienie skryptu:

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Instalator automatycznie wszystko za nas zrobi. Warto na routerze zarezerwować adres MAC w DHCP. Na ekranie zobaczymy wszystkie informacje, tj. adres IP, adres do logowania przez WWW czy hasło. Podczas instalacji będziemy musieli zdecydować czy chcemy dostęp przez aplikację Web oraz czy Lighttpd ma być serwerem www. Musimy wybrać główny serwer DNS (Google, openDNS, Comodo, inny – np. ISP itp.).

[✓] Root user check

    .;;,.
    .ccccc:,.
     :cccclll:.   ..,,
     :ccccclll.  ;ooodc
      'ccll:;ll .oooodc
       .;cll.;;looo:.
         .. ','.
        .',,,,,,'.
       .',,,,,,,,,,.
      .',,,,,,,,,,,,....
     ....''',,,,,,,'.......
    ......... .... .........
    ..........   ..........
    ..........   ..........
    ......... .... .........
     ........,,,,,,,'......
      ....',,,,,,,,,,,,.
        .',,,,,,,,,'.
        .',,,,,,'.
         ..'''.

 [✓] Disk space check

 [✓] Update local cache of available packages

 [✓] Checking apt-get for upgraded packages... 35 updates available
 [i] It is recommended to update your OS after installing the Pi-hole! 

 [i] Installer Dependency checks...
 [✓] Checking for apt-utils
 [i] Checking for dialog (will be installed)
 [✓] Checking for debconf
 [i] Checking for dhcpcd5 (will be installed)
 [✓] Checking for git
 [✓] Checking for iproute2
 [✓] Checking for whiptail

 [✓] Stopping dnsmasq service...

 [✓] Stopping lighttpd service...
 [i] Using Google DNS servers
 [✓] Set IP address to 192.168.3.22
   You may need to restart after the install is complete
 [i] Unable to find IPv6 ULA/GUA address, IPv6 adblocking will not be enabled
 [i] IPv4 address: 192.168.3.22/20
 [i] IPv6 address: 
 [i] Web Interface On
 [i] Logging On.
 [✗] Check for existing repository in /etc/.pihole
 [✓] Clone https://github.com/pi-hole/pi-hole.git into /etc/.pihole

 [✗] Check for existing repository in /var/www/html/admin
 [✓] Clone https://github.com/pi-hole/AdminLTE.git into /var/www/html/admin

[✓] Consolidating blocklists
[✓] Extracting domains from blocklists
[i] Number of domains being pulled in by gravity: 155633
[✓] Removing duplicate domains
[i] Number of unique domains trapped in the Event Horizon: 132404
[i] Nothing to whitelist!
[✓] Parsing domains into hosts format
[✓] Cleaning up stray matter

[✓] Force-reloading DNS service
[✓] DNS service is running
[✓] Pi-hole blocking is Enabled
[i] Web Interface password: jK4O98gH1
  This can be changed using 'pihole -a -p'

View the web interface at http://pi.hole/admin or http://192.168.3.22/admin

You may now configure your devices to use the Pi-hole as their DNS server
[i] Pi-hole DNS (IPv4): 192.168.3.22
If you set a new IP address, please restart the server running the Pi-hole

[i] The install log is located at: /etc/pihole/install.log
Installation Complete! 
Panel WEB Pi Hole

Logujemy się przez panel WEB. Wpisujemy http://adres-ip/admin. Podajemy hasło. Domyślnie mamy podane listy z adresami do blokowania. Możemy dodawać kolejne itp. Dodatkowo zobaczymy w panelu statystyki, jakie strony są blokowane. Jakie adresy IP używają DNS PI-Hole itp.

Ostatnim krokiem aby serwer kontrolował i blokował niechciane strony jest zmiana w ustawieniach IP serwera DNS na Pi-Hole. W tym przypadku jest to adres 192.168.3.22. Najlepiej ustawić na głównym routerze w ustawieniach DHCP, serwer DNS naszego Pi-Hole. Dzięki temu każde urządzenie automatycznie będzie korzystało z Pi-Hole. W aplikacji Web zobaczymy, kto jest podłączony.

Na koniec kilka ważnych komend:

pihole -t #pokazuje co aktualnie jest filtrowane
pihole -c #informacje / dashboard
pihole -a -p #zmiana hasła do panelu web
pihole -r #tryb naprawy
pihole -u #tryb update'u

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén