blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Pętle warunkowe

Pętla w informatyce umożliwia cykliczne wykonywanie instrukcji określona ilość razy. Pętla wykonywana jest do momentu zajścia określonych warunków. Pozwala na wielokrotne, kontrolowane wykonywanie wybranego fragmentu kodu.

Pętle warunkowe wykonywane są, aż do odpowiedniej zmiany warunków. Przeważnie warunek sprawdzany jest na początku lub na końcu pętli. Jeżeli instrukcja zajmuje więcej, niż jeden wiersz to umieszczamy instrukcję w nawiasach klamrowych {instrukcja}

Visual C++

 

Pętla while

Pętla while (ang. podczas gdy) – pętla wykonuje instrukcję tak długo jak jest spełniony warunek. Warunek sprawdzany jest na początku pętli. Pętla while może wykonywać się nieskończoną ilość razy lub nie wykonywać się nigdy. Pętla zostanie przerwana, gdy sprawdzany warunek zwróci wartość fałsz.

Pętla while ma budowę:

while (warunek) instrukcja

Visual C++

 

Pętla do…while

Pętla do…while (ang. wykonuj…dopóki) – pętla jest podobna do pętli while z tą różnica, że warunek jest sprawdzany na końcu pętli. Instrukcja w pętli do…while zawsze wykona się przynajmniej raz.

Visual C++

Pętla do…while ma budowę:

do instrukcja while(warunek);


Pętla for

Pętla for (ang. dla) – ta pętla jest rozwinięciem pętli while. Pętla ta wykonywana jest tak długo, aż zostanie osiągnięty warunek. Pętla for zbudowana jest z trzech wyrażeń.

 

Visual C++

 

Pętla for ma budowę:

for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) instrukcja

 

wyrażenie1 – wartość początkowa warunku

wyrażenie2 – warunek pętli. Tak długo jak warunek jest spełniony pętla wykonuje się

wyrażenie3 – w tym wyrażeniu ustalamy jak ma się zmieniać wartość początkowa

 

Żaden z tych trzech parametrów nie jest obowiązkowy. Jeżeli nie będzie warunku końcowego pętla zapętli się w nieskończoność. Aby temu zapobiec należy zastosować instrukcje break;

 

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén