blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Debian: pierwsze uruchomienie

Debiana mamy już zainstalowane, ale co dalej? Na sam początek pobieramy informacje o repozytoriach:

apt-get update

System zaktualizuje informacje. Teraz należy pobrać jakiś edytor tekstu. Ja używam nano. Instalujemy go za pomocą komendy apt-get:

apt-get install nano

Skoro mamy już zainstalowany edytor tekstu, nadszedł czas na dodanie repozytorium. Najlepiej wpisać w google „repozytorium debian” i dodać najnowsze. Otwieramy plik /etc/apt/sources.list za pomocą nano:

nano /etc/apt/sources.list

I dodajemy linijki:

#~~~~~~Squeeze~~~~~~#
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib

Na dzień dzisiejszy są to aktualne repozytoria dla systemu Debian 6 Squeeze. Można oczywiście dodać inne repozytoria z których chcemy coś ściągnąć np. kodeki, opere czy inne multimedia. Musimy teraz ponownie zaktualizować informację o repozytoriach. Ponownie wpisujemy:

apt-get update

Następną ważna rzeczą do zrobienia jest zainstalowanie wizualnego menadżera plików Midnight Commander, który bardzo ułatwi nam pracę. Aby go zainstalować wpisujemy:

apt-get install mc

Instalator zapyta nas czy jesteśmy pewni. Wpisujemy t/y i naciskamy enter lub od razu naciskamy enter. Aby uruchomić program Midnight Commander wpisujemy w konsoli:

mc

Obsługa programu jest bardzo prosta. Chyba nie muszę tłumaczyć. Dobrze by było teraz połączyć się z innego komputera. Aby tak się stało musimy najpierw zainstalować protokół SSH, instalujemy go bardzo podobnie:

apt-get install ssh openssh-server

Protokół SSH jest już zainstalowany. Teraz możemy się połączyć z innego komputera za pomocą putty lub jeżeli mamy linuxa to z terminala. Łączenie w terminalu wygląda w następujący sposób:

ssh login@ip

Czyli przykładowo: ssh root@192.168.1.1. gdy wpiszemy samo ssh, uzyskamy dodatkowe informacje.

To chyba tyle z tych podstawowych rzeczy.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén