blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Linux: podstawowe komendy

Mamy zainstalowany system. Ale jak się nim posługiwać? Przedstawię tutaj najważniejsze komendy.

Komendy związane z użytkownikami, prawami i zamykaniem systemu:

 • adduser – za pomocą tej komendy dodajemy użytkownika. Składnia wygląda następująco: adduser nazwa_uzytkownika
 • newgrp – komenda bardzo podobna do poprzedniej, z tym, że oznacza dodanie nowej grupy
 • passwd – zmiana hasła
 • who lub users – pokazuje kto jest aktualnie zalogowany
 • whoami – pokazuje kim jest aktualnie zalogowany użytkownik
 • logout – wylogowanie się użytkownika
 • reboot – restart systemu
 • halt lub shutdown– wyłączenie komputera
 • su – przejmujemy na chwile prawa administratora (musimy podać hasło roota)
 • chown – zmieniamy właściciela pliku
 • chmod – zmieniamy uprawnienia pliku
 • chgrp – zmieniamy grupę właściciela pliku

Komendy związane z pikami i folderami:

 • mkdir – tworzymy nowy katalog
 • rmdir – usuwamy katalog
 • touch – tworzymy plik
 • cd – zmieniamy katalog
 • pwd – pokazuje nam aktualna pozycje
 • ls – pokazuje zawartość katalogu
 • dir – okrojona wersja polecenia ls
 • rm – usuwanie pliku
 • mv – zmiana lokalizacji pliku (może też służyć do zmiany nazwy)
 • cp – kopiowanie pliku
 • mvdir – przeniesienie katalogu (może też służyć do zmiany nazwy)

Kompresja:

 • gzip – kompresuje archiwum do *.gz
 • tar – kompresuje archiwum do *.tar
 • zip – pakowanie archiwum *.zip
 • unzip – rozpakowanie archiwum *.zip

Inne ważne komendy:

 • ps – pokazuje jakie procesy są aktualnie włączone. Ja używam jeszcze 3 parametrów: ps -aux
 • kill – jak sama nazwa wskazuje „zabija” proces
 • help – wyświetla wszystkie komendy
 • man – pokazuje nam manual (instrukcję) programu. Np. interesuje nas program Midnight Commander, ale nie wiemy jak się go używa. Wpisujemy wtedy man i nazwę programu lub komendy: man mc lub man ps

Przydatne programy:

 • apt-get – system zarządzania pakietami używany w systemie Debian,
 • aptitude – nakładka na apt-get, posiada prosty interfejs graficzny,
 • yum – system zarządzania pakietami używany w systemie CentOS,
 • mc – menadżer plików,
 • nano – prosty edytor tekstu używany w Debianie,
 • vim – prosty edytor tekstu używany w CentOS.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén