blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

TeamSpeak 3: Instalacja serwera

TeamSpeak jest to komunikator internetowy wykorzystujący technologię VoIP do komunikacji głosowej i tekstowej między wieloma użytkownikami serwera. Wykorzystywany jest głównie przez graczy do szybkiej wymiany informacji w grach wieloosobowych.

Aplikacje zarówno w wersji serwerowej jak i klienckiej dostępne są na oficjalnej stronie TeamSpeak. Pobieramy i rozpakowujemy najnowszą wersję serwerową oraz przechodzimy do rozpakowanego folderu:

wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.0.12/teamspeak3-server_linux_x86-3.0.12.tar.bz2
tar -jxvf teamspeak3-server_linux_x86-3.0.12.tar.bz2
cd teamspeak3-server-linux_x86

Następnie musimy nadać odpowiednie uprawnienia dla skryptu startowego i odpalić skrypt:

ScreenHunter_17 Feb. 21 20.46

chmod +x ts3server_startscript.sh
./ts3server_startscript.sh start

Za pierwszym uruchomieniem skryptu pojawi się login, hasło i token. Zapisz koniecznie te dane. Token będzie trzeba podać w wersji klienckiej. Będziemy wtedy mieli dostęp do funkcji administracyjnych.

ScreenHunter_18 Feb. 21 20.47

Serwer już działa. Dla pewności możemy wywołać jeszcze komendę:

./ts3server_startscript.sh status

Powinniśmy otrzymać komunikat zwrotny:

Server is running

Serwer został uruchomiony i wszystko działa prawidłowo.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén