blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Soldat: Instalacja serwera

Soldat jest to dwuwymiarowa, shareware’owa komputerowa gra akcji dla wielu graczy przeznaczona na systemy Windows.

Logujemy się na serwer. Tworzymy nowego użytkownika. Zainstalujemy program unzip do wypakowania pliku zip. W przypadku systemu 64-bitowego będziemy musieli zainstalować dodatkowe biblioteki:

ScreenHunter_25 Feb. 22 18.03

adduser soldat

apt-get install ia32-libs

apt-get install unzip

Następnie przechodzimy do katalogu nowego użytkownika i tworzymy katalog server.

cd /home/soldat

mkdir server

cd server/

Otwieramy oficjalną stronę gry Soldat i szukamy linku do najnowszej wersji gry Soldat. Pobieramy i rozpakowujemy archiwum.

wget http://static.soldat.pl/downloads/soldatserver2.8.0_1.7.0.zip

unzip soldatserver2.8.0_1.7.0.zip

ScreenHunter_28 Feb. 22 18.05

Ustawiamy uprawnienia do katalogów:

chmod +x soldatserver/
chmod -R 777 logs/

Aby edytować plik konfiguracyjny serwera:

nano /home/soldat/server/server.ini

Uruchamiamy serwer. Musimy znajdować się w katalogu z serwerem Soldat:

cd /home/soldat/server/

./soldatserver

ScreenHunter_36 Feb. 22 18.19

Serwer Soldat się uruchomił. Jednak gdy zamkniemy terminal to serwer też się wyłączy. Aby tego uniknąć musimy zainstalować program screen. Powoduje otworzenie wirtualnego terminala. Wpisane komendy w programie screen działają cały czas, aż do momentu zamknięcia systemu (lub gdy samemu wyłączymy).

apt-get install screen

screen

cd /home/soldat/server

./soldatserver

Mamy uruchomiony serwer w tle.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén