blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

SSH: Zdalne połączenie się z serwerem

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer a od wersji 2 nawet w architekturze serwer-klient.

SSH jest następca protokołu Telnet. Służącego do terminalowego łączenia się ze zdalnymi komputerami. Transfer wszelkich danych w protokole SSH jest zaszyfrowany. SSH to nie tylko wersja terminalowa, ale także szyfrowane protokoły do wymiany plików np. SCP, SFTP, tunelowania itp.

Protokół SSH domyślnie korzysta z portu 22 protokołu TCP. W celach bezpieczeństwa często zmienia się numer portu na inny.

W przypadku systemu Windows potrzebny nam będzie program o nazwie PuTTy.

putty

W polu Host Name (or IP address) wpisujemy nazwę hosta, domenę lub adres IP. W polu port – wpisujemy port na którym działa usługa SSH. Domyślnie jest to port 22. Niżej koniecznie musi być zaznaczone SSH. W sekcji niżej możemy zapisać ustawienia i w przyszłości szybko wczytać ustawienia danego serwera. Po czym klikamy Open. Pojawi się okno terminalu gdzie zostaniemy poproszeni o login oraz hasło.

W linuxie musimy upewnić się czy mamy pobranego klienta SSH. Niektóre dystrybucje (zwłaszcza desktopowe) mają zainstalowanego klienta SSH. Jeżeli nie jest zainstalowany to pobieramy (debian):

apt-get install ssh openssh-server

Po pobraniu wystarczy w konsoli wpisać:

ssh [login]@[host]

Gdzie [login] to wpisujemy login z serwera. Niektóre dystrybucje w celach bezpieczeństwa blokują możliwość zalogowania się na konto root (można zmienić w pliku /etc/ssh/sshd_config). W pole [host] wpisujemy adres IP, nazwę hosta lub domenę. Przykładowa komenda logowania:

ssh root@192.168.1.1

ScreenHunter_37 Feb. 22 22.05

Zostaniemy zapytani czy akceptujemy klucz (tak) i zostaniemy poproszeni o wpisanie hasła.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén