blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Brak ifconfig w CentOS 7

W CentOS 7 może zdarzyć się sytuacja w której nie będzie zainstalowanych narzędzi sieciowych tj. ifconfig, arp, netstat, rarp czy route:

-bash: ifconfig: command not found
-bash: arp: command not found
-bash: netstat: command not found
-bash: rarp: command not found
-bash: route: command not found

Instalujemy paczkę net-tools:

yum install net-tools

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén