blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Linux: sprawdzanie wersji

Sprawdzenie wersji w linuxach”

Wersja i build kernela:
uname -rv

Wszystkie informacje:
uname -a

Wersja debiana:
cat /etc/debian_version

Ubuntu:
lsb_release -a

RedHat / CentOS:
cat /etc/redhat-release
cat /etc/centos-release

lub:
rpm -q centos-release

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén