blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Włączenie/wyłączenie logowania się na użytkownika root przez SSH

SSH to następca protokołu TELNET. Służy do terminalowego łączenia się zdalnie z komputerami. Aby zabezpieczyć ten protokół możemy wyłączyć możliwość zalogowania się na konto root. Szukamy parametr PermitRootLogin w pliku /etc/ssh/sshd_config i zmieniamy z „yes” (aby się logować jako root) na „no” (aby wyłączyć możliwość zalogowania się na root przez SSH):

PermitRootLogin no

Na koniec pozostaje tylko restart usługi ssh:

/etc/init.d/ssh restart

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén