blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja poczty iRedMail z RoundCube i SOGo

iRedMail jest darmowym z otwartym kodem źródłowym serwerem poczty e-mail. Cechuje się szybką instalacją, stabilnością. Jest dostępny na wiele platform, między innymi: CentOS, Debian, RHEL, FreeBSD, OpenBSD. 

Sprawdzamy nazwę hosta:

hosname -f

Zmieniamy nazwę hosta w pliku:

nano /etc/hosts

Dodajemy:

127.0.0.1 mx.domena.pl mx localhost localhost.localdomain

W niektórych VPS’ach zmieniamy to z poziomu panelu administracyjnego VPS przez WWW. Po tej czynności zalecane jest ponowne uruchomienie serwera. Wyłączamy SELinux. Większość serwerów VPS raczej ma to wyłączone. W pliku /etc/selinux/config zmieniamy:

SELINUX=disabled

Pobieramy najnowszą wersję iRedMail z oficjalnej strony, rozpakowujemy i zaczynamy instalację (jeśli nie ma to instalujemy bzip2):

wget https://bitbucket.org/zhb/iredmail/downloads/iRedMail-0.9.4.tar.bz2
apt-get install bzip2
tar xjf iRedMail-0.9.4.tar.bz2
cd iRedMail-0.9.4
bash iRedMail.sh

Instalator nas wita. Naciskamy YES aby przejść dalej. Następnie podajemy ścieżkę gdzie mają być zapisywane maile. Standardowo jest to /var/vmail/. Wybieramy serwer na którym ma działać serwer. Ja wybrałem apache2. Następnie wybieramy na czym ma się opierać iRedMail. Do wyboru mamy protokół LDAP, MariaDB (baza MySQL) oraz PostgreSQL. Ja wybrałem protokół LDAP. W przypadku LDAP musimy podać domenę w postaci:

dc=moja,dc=domena,dc=com,dc=pl

Screenshot_20160307_191411

Czyli jest to domena moja.domena.com.pl (dc to kropki). Następnie musimy podać pierwszą domenę, np.

mail.mojadomena.pl

Następnie podajemy hasło. I zaznaczamy co program ma zainstalować. Do wyboru mamy:

  • iRedMail
  • RoundCube
  • SOGo
  • Awstats
  • Fail2ban

Można zaznaczyć wszystko. Instalacja chwile potrwa. Na koniec dostaniemy wszystkie dane do aplikacji.

Aplikacje są dostępne pod adresami:

  • Roundcube: https://domena.pl/mail/
  • SOGo Groupware: https://domena.pl/SOGo
  • iRedAdmin: httpS://domena.pl/iredadmin/
  • Awstats: httpS://domena.pl/awstats/awstats.pl?config=web (or ?config=smtp for SMTP log)

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén