blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Usermin

Usermin jest interfejsem graficznym web. Służy zarządzaniu użytkownikami, pocztą internetową itp.

Instalacja z pakietów deb

Pobieramy najnowszą paczkę z oficjalnej strony:

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/usermin_1.720_all.deb

Następnie rozpakowujemy paczkę:

dpkg –install usermin_1.720_all.deb

I instalujemy dodatkowe pakiety:

apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl

 

Instalacja z użyciem repozytorium APT

Dodajemy wpis do repozytorium:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Następnie aktualizujemy apta i instalujemy usermina:

apt-get update
apt-get install usermin

Usermin będzie dostępny pod adresem:

https://localhost:20000

 

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén