blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Samba – instalacja w systemie Debian

Samba jest darmowym serwerem plików i drukarek. Samba korzysta z protokołu SMB (Server Message Block). Serwer samby może być darmowym odpowiednikiem Active Directory.

Podstawowymi zadaniami samby są:

  • kontroler domeny,
  • obsługa LDAP,
  • obsługa SSL,
  • serwer logowania dla sieci Windows,
  • serwer plików i drukarek.

Logujemy się na serwer. Tradycyjnie robimy update:

apt-get update

I instalujemy sambe:

apt-get install samba

Dodajemy nowego użytkownika i zmieniamy hasło do samby:

useradd nowyuser
smbpasswd -a nowyuser

Tworzymy nowy folder dla użytkownika i nadajemy uprawnienia:

mkdir /home/moje
chown nowyuser /home/moje
chmod 777 /home/moje

Robimy kopie ustawień:

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.old

I edytujemy plik konfiguracyjny:

nano /etc/samba/smb.conf

[global]
workgroup = dom1
netbios name = serwerdom
serwer string = %h server (Samba %v)
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1024
syslog = 0
#host allow = 192.168.0.2 192.168.3.5 10.0.0.1

[data]
path = /home/moje
browseable = yes
writeable = yes
valid user = nowyuser

Zapisujemy i sprawdzamy poprawność konfiguracji:

testparm

Włączamy sambe wraz ze startem systemu i robimy restart usługi:

systemctl enable samba
/etc/init.d/samba restart

Samba powinna działać. Możemy jeszcze zobaczyć status komendą:

/etc/init.d/samba status


Mapowanie dysku sieciowego w systemie Microsoft Windows

 

Teraz możemy zmapować dysk. Klikamy PPM na Komputer i wybieramy „mapuj dysk sieciowy”. W polu folder wpisujemy adres IP serwera samby i możemy wskazać konkretny folder, np. \\192.168.0.103\data

Używamy loginu i hasła, który wcześniej ustawiliśmy. I powinien wyświetlić nam się folder:

To samo mamy w folderze na serwerze samby:

a

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén