blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja OpenMediaVault 4 na Debian 9 Stretch

OpenMediaVault jest darmowym oprogramowaniem do tworzenie NAS (Network Attached Storage). Jest to technologia, która pozwala podłączyć zasoby do sieci komputerowej. Dzięki temu mamy dostęp do zasobów z różnych miejsc w sieci. OMV ma jednak jedną wadę. Nie pozwala utworzyć zasobów na dysku, gdzie znajduje się system. Można jednak zainstalować OMV na pamięci USB, a dysk potraktować jako źródło danych. Przejdźmy do instalacji – logujemy się na serwer i dodajmy repozytoria:

cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages arrakis main
## Uncomment the following line to add software from the proposed repository.
# deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis-proposed main
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages arrakis-proposed main
## This software is not part of OpenMediaVault, but is offered by third-party
## developers as a service to OpenMediaVault users.
# deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis partner
# deb http://downloads.sourceforge.net/project/openmediavault/packages arrakis partner
EOF

Następnie wykonajmy polecenia:

export LANG=C
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
apt-get update
apt-get –allow-unauthenticated install openmediavault-keyring
apt-get update
apt-get install postfix openmediavault
omv-initsystem

Wykonujemy restart maszyny i możemy się zalogować do OMV:

http://adresIP/
Login: admin
Hasło: openmediavault

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén