blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja OpenVPN na CentOS

OpenVPN – pakiet open source, który implementuje bezpieczne tworzenie tuneli sieci prywatnych. Umożliwia tworzenie zaszyfrowanych tuneli. Rozwiązania VPN są często stosowane w sieciach korporacyjnych, gdzie zdalni użytkownicy pracują w swoich domach.

Wchodzimy na https://openvpn.net/index.php/access-server/download-openvpn-as-sw.html

Logujemy się na serwer i pobieramy najnowszą paczkę:

wget http://swupdate.openvpn.org/as/openvpn-as-2.1.12-CentOS7.x86_64.rpm

Rozpakowujemy i instalujemy pakiet:

rpm -i openvpn-as-2.1.12-CentOS7.x86_64.rpm

Domyślny użytkownik to openvpn. Zmieniamy hasło:

passwd openvpn

Serwer jest dostepny pod adresem:

https://ip-serwera:943/
https://ip-serwera:943/admin

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén