blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca i rozmiar plików w systemie Linux

Prędzej czy później nastąpi potrzeba sprawdzenia wolnego miejsca na dysku, bądź rozmiar pliku z linii poleceń. Z pomocą nam przychodzi polecenie du i df.


Jak sprawdzić ilości wolnego miejsca na dysku?

DF jest to skrót od Disk Free. Polecenie to służy do sprawdzania ilości wolnego miejsca na dysku. Polecenie zwraca wartości w kilobajtach, jednak gdy dodamy parametr -h, otrzymamy wynik w czytelniejszej wersji – czyli gigabajtch.

df -h

  • Rozmiar – całkowity rozmiar partycji,
  • Użyte – zajmowane miejsce na partycji,
  • Dostępne – pozostałe miejsce na partycji,
  • % użycia – procentowa zajętość partycji,
  • Zamontowane na – miejsce zamontowania partycji.

Jak sprawdzić rozmiar pliku lub folderu?

DU to skrót od Disk Usage. Używamy polecenia du:

du -sh /var/spool

Spowoduje to wypisanie rozmiaru całego katalogu /var/spool/

du -h /var/spool

Spowoduje rozbicie na podkatalogi i wypisanie rozmiaru każdego podkatalogu.

 

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén