blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Maski sieci

Maska podsieci jest to liczba służąca do wyodrębnienia liczby adresów IP w ramach jednej podsieci. Często stosuje się również skrócony adres podsieci.

 

Maska sieci     Skrócona maska sieci         Klasa podsieci     Ilość adresów IP
255.0.0.0 /8 A 16777216 szt.
255.128.0.0 /9 A 8388608 szt.
255.192.0.0 /10 A 4194304 szt.
255.224.0.0 /11 A 2097152 szt.
255.240.0.0 /12 A 1048576 szt.
255.248.0.0 /13 A 524288 szt.
255.252.0.0 /14 A 262144 szt.
255.254.0.0 /15 A 131072 szt.
255.255.0.0 /16 B 65536 szt.
255.255.128.0 /17 B 32768 szt.
255.255.192.0 /18 B 16384 szt.
255.255.224.0 /19 B 8192 szt.
255.255.240.0 /20 B 4096 szt.
255.255.248.0 /21 B 2048 szt.
255.255.252.0 /22 B 1024 szt.
255.255.254.0 /23 B 512 szt.
255.255.255.0 /24 C 256 szt.
255.255.255.128 /25 C 128 szt.
255.255.255.192 /26 C 64 szt.
255.255.255.224 /27 C 32 szt.
255.255.255.240 /28 C 16 szt.
255.255.255.248 /29 C 8 szt.
255.255.255.252 /30 C 4 szt. (najmniejsza możliwa sieć – 2 hosty)
255.255.255.254 /31 C 2 szt.
    255.255.255.255     /32 C 1 szt.


 

Należy pamiętać, że liczba hostów jest o 2 mniejsza od ilości IP. Wynika to z tego, że jeden adres jest zarezerwowany dla adresu sieci, a drugi to adres rozgłoszeniowy (broadcast).

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén