blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Netbox na Debianie

Netbox jest darmowym oprogramowaniem typu DCIM. Pozwalającym gromadzić dane na temat serwerowni, infrastruktury sieciowej, schematów podłączeń itp.

Zaczynamy od uaktualnienia repozytoriów i instalacji podstawowych narzędzi:

# apt-get update
# apt-get install -y postgresql libpq-dev sudo nano

Następnie tworzymy bazę i użytkownika:

sudo -u postgres psql
psql (9.4.5)
Type „help” for help.postgres=# CREATE DATABASE netbox;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER netbox WITH PASSWORD 'J5brHrAXFLQSif0K’;
CREATE ROLE
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE netbox TO netbox;
GRANT
postgres=# \q

Utworzyliśmy użytkownika o nazwie netbox, haśle J5brHrAXFLQSif0K oraz bazę o tej samej nazwie co użytkownik – netbox. Na koniec zostały przyznane uprawnienia do bazy netbox dla użytkownika netbox. Instalujemy pythona i potrzebne biblioteki:

apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev build-essential libxml2-dev libxslt1-dev libffi-dev graphviz libpq-dev libssl-dev redis-server zlib1g-dev

Pobieramy najnowszą wersję, rozpakowujemy w folderze /opt i robimy dowiązanie:

# wget https://github.com/netbox-community/netbox/archive/v2.6.7.tar.gz
# tar -xzf v2.6.7.tar.gz -C /opt
# cd /opt/
# ln -s netbox-X.Y.Z/ netbox
# cd /opt/netbox/

Przechodzimy powoli do instalacji netboxa:

# pip3 install -r requirements.txt
# pip3 install napalm

Tworzymy klucz i kopiujemy:

# /opt/netbox/netbox/generate_secret_key.py

Kopiujemy ustawienia:

# cd netbox/netbox/
# cp configuration.example.py configuration.py
# nano configuration.py

Klucz kopiujemy do SECRET_KEY. Uzupełniamy dane do bazy – użytkownika, hasło i nazwę bazy. W polu ALLOWED-HOSTS dopisujemy localhost i adres ip serwera.

ALLOWED_HOSTS = [’localhost’, 'IPADRESS’]
DATABASE = {
'NAME’: 'netbox’, # Database name
'USER’: 'netbox’, # PostgreSQL username
'PASSWORD’: 'J5brHrAXFLQSif0K’, # PostgreSQL password
'HOST’: 'localhost’, # Database server
'PORT’: ”, # Database port (leave blank for default)
'CONN_MAX_AGE’: 300, # Max database connection age
}
SECRET_KEY = ”

Następnie:

# python3 manage.py migrate

Będziemy musieli chwile poczekać. I przechodzimy do tworzenia użytkownika:

# python3 manage.py createsuperuser

Zostaniemy zapytani o podstawowe dane – login, hasło, mail.

# python3 manage.py collectstatic –no-input

Nadszedł czas na uruchomienie serwera:

# python3 manage.py runserver 127.0.0.1:8000 –insecure

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén