blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

docker: Error response from daemon: Conflict. The container name „/NewContainer” is already in use by container

Jeśli chcesz uruchomić kontener poleceniem:

docker container run -it –name NazwaKontenera 2e9c86ef018f

I otrzymasz błąd:

docker: Error response from daemon: Conflict. The container name „/NazwaKontenera” is already in use by container „fe5562bbc32b0df2671bb674e4d2f09b1ba52ca3923162a3bdda09f9fcf754b8”. You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
See 'docker run –help’.

Oznacza to, że już wcześniej utworzyłeś ten kontener i pojawia się konflikt. Powyższa komenda służy do tworzenia kontenerów. Do uruchamiania można użyć jednej z poniższych komend:

docker attach NazwaKontenera
docker container start NazwaKontenera

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén