blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja CentOS Web Panel w systemie CentOS 7

CentOS Web Panel – darmowy panel pozwalający zarządzać systemem CentOS.

Instalacje powinniśmy przeprowadzić najlepiej na czystej instalacji CentOS w wersji 6 lub 7. Minimum 0,5GB RAM. Zaczynamy od wprowadzenia nazwy hosta:

hostname nasza.domena.pl

Następnie wykonujemy update oraz upgrade:

yum -y update && yum -y upgrade
reboot

Jeśli nie mamy wget to instalujemy:

yum -y install wget

Następnie pobieramy paczkę i instalujemy:

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest
reboot

Panel będzie dostępny na porcie 2030

http://SERVER-IP:2030/
Username: root
Password: your root password

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén