blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Docker: pobieranie obrazu i start kontenera

W poprzednim artykule było o instalacji Dockera. Teraz będzie o pracy na kontenerach – pobieranie obrazu oraz tworzeniu kontenerów. Zaczynamy od zalogowania się do serwera. Upewniamy się, że kontener działa:

docker info

Następnie:

docker images

Polecenie to pokazuje dostępne obrazy w dockerze. Każdy obraz ma swój unikalny ID – image id.

Jeśli chcemy pobrać obraz np. Alpine to wpisujemy polecenie:

docker pull alpine

Inne obrazy możemy przeglądać i pobierać na hub.docker.com. Każdy obraz ma opis i podpowiedź jak pobrać.

Nadszedł czas, aby zbudować własny obraz na bazie istniejącego obrazu. Posłużę się do tego konkretną wersja systemu – Ubuntu 18.04. Pobieramy obraz:

docker pull ubuntu:18.04
mkdir MyImages
cd MyImages\
nano dockerfile

Wpisujemy:

FROM ubuntu:18.04
LABEL maintainer=”info o tworcy”
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y nano mc htop

Pierwsza linijka to na jakiej podstawie ma zostać zbudowany obraz – czyli na bazie ubuntu 18.04. Następnie informacja o twórcy obrazu. Kolejne to dwie linie poleceń. Pierwsza to update oraz kolejna to instalacja aplikacji nano, mc oraz htop.

Aby zbudować nasz obraz wydajemy polecenie:

docker build .

Budowa jest podzielona na ilość linijek użytych w pliku. Sprawdzamy nasze obrazy:

docker images

Powinien nam się ukazać obraz <none>

Obrazy można usunąć poleceniem:

docker image rm NazwaKontenera

Aby uruchomić obraz używamy image id:

docker container run -i -t –name NazwaKontenera 2e9c86ef018f

Powinniśmy się przenieść do kontenera. Polecenie exit powoduje zamknięcie kontenera. Aby zobaczyć wszystkie aktywne kontenery:

docker container ls

Aby zobaczyć wszystkie kontenery, nawet nieaktywne:

docker container ls -a

Jeśli wyszliśmy z kontenera i chcemy ponownie uruchomić ponownie kontener, wydajemy polecenie:

docker container start NazwaKontenera

Kontener został uruchomiony, ale żeby przejść na kontener wydajemy polecenie:

docker attach NazwaKontenera

Kontener możemy uruchomić też poleceniem:

docker container start NazwaKontenera

Jeśli jest potrzeba zrestartować kontener:

docker container restart NazwaKontenera

Zatrzymać kontener możemy w sposób łagodny i natychmiastowy – kill:

docker container stop NazwaKontenera
docker container kill NazwaKontenera

Usuwanie kontenera:

docker container rm NazwaKontenera

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén