blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Proxmox na Debianie

Proxmox to platforma na licencji open source służąca do wirtualizacji. Oparta jest na hiperwizorze KVM i kontenerach LXC. Proxmox cechuje łatwość zarządzania klastrami.

Do instalacji wymagane jest aby sprzęt wspierał wirtualizację i musi być ona włączona w BIOSie. Instalacja musi być wykonana na czystym Debianie. Zaczynamy od aktualizacji repo:

# apt-get update && apt-get upgrade

Następnie dodajemy nazwę hostu i IP:

# nano /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.1.7 proxmoxserwer

Dodajemy repozytoria:

# echo „deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription” > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

I klucz:

# wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-5.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-5.x.gpg
# chmod +r /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-5.x.gpg

Aktualizacja repo, zanim przejdziemy do instalacji:

# apt update && apt dist-upgrade

Przechodzimy do instalacji:

# apt install proxmox-ve postfix open-iscsi

Zalecane jest usunięcie pakietu os-prober. Aby nie skanował wszystkich maszyn wirutalnych i robił z nich bootowanie systemu:

# apt remove os-prober

Proxmox jest dostępny na porcie 8006 na protokole https:

https://adres-ip:8006

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén