blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

MTR – połączenie traceroute i ping

MTR czyli My traceroute, początkowa nazwa Matt’s traceroute – od twórcy Matta Kimballa. Narzędzie diagnostyczne, które posiada funkcjonalności programu ping i traceroute. Program może być uruchomiony w konsoli lub jako program graficzny. Polecam jednek użycia tego pierwszego.

Instalacja jest bardzo prosta. W systemach Red Hat/CentOS:

 • yum install mtr (wersja konsolowa)
 • yum install mtr-gtk (wersja graficzna)

Debian/Ubuntu:

 • apt-get install mtr-tiny (wersja konsolowa)
 • apt-get install mtr (wersja graficzna)
               My traceroute [v0.85]
vps2 (0.0.0.0)                     Sat Mar 9 15:43:49 2019
Keys: Help  Display mode  Restart statistics  Order of fields  quit
                    Packets        Pings
 Host                Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 178.19.96.22           0.0% 1902  0.1  0.0  0.0  6.7  0.3
 2. netiasa.ip4.epix.net.pl      0.1% 1902  1.3  8.5  1.0 4094. 145.0
 3. katoh001rt02.inetia.pl      0.0% 1902  7.3 133.2  7.0 16498 1116.
 4. ???
 5. 87.204.224.112          0.0% 1901  7.7  7.5  7.5 14.1  0.3
 6. 87.204.224.32          19.3% 1901  7.7  7.5  7.5 23.1  0.5
 7. warsb010rt05.inetia.pl      34.1% 1901  8.0  8.6  7.7 663.4 18.6
 8. ToruH001RT05-ToruH001RT04.inetia 64.5% 1901  12.7 12.6 12.6 24.6  0.5
 9. ???
10. rtr-int-2.rtr1.adm.wp-sa.pl    0.1% 1901  12.4 13.6 11.7 214.8  9.5
11. www.wp.pl             0.1% 1901  11.6 11.5 11.5 19.4  0.3

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén