blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

EoIP tunel między Linuxem a Mikrotikiem

EoIP – Ethernet over IP jest protokołem opracowanym przez firmę Mikrotik działającej na zasadzie tunelu IPIP. Do utworzenia tunelu będziemy potrzebować dwa zewnętrzne IP oraz otwarty protokół GRE. EoIP jest wspierany jedynie dla systemu RouterOS jednak można znaleźć paczki dla linuxa. Projekt dostępny jest pod adresem:

https://code.google.com/archive/p/linux-eoip/

Pobieramy najnowszą paczkę na dysk, rozpakowujemy i instalujemy:

wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/linux-eoip/linux-eoip-0.5.tgz
tar -xvzf linux-eoip-0.5.tar.gz
cd linux-eoip-0.5
./configure
make
make install

Następnie kopiujemy przykładową konfigurację i edytujemy:

cp eoip.cfg /etc/eoip.cfg
nano /etc/eoip.cfg

Przykładowa konfiguracja dla tunelu wygląda tak jak poniżej. ID jest to id tunelu. Po obu stronach musi być identyczne. Warto dać jakieś wyższe wartości. DST to adres IP z jakim ma utworzyć tunel.

[zeoip0]
id=434
dst=1.1.1.1

Następnie uruchamiamy tunel poleceniem oraz ustawiamy IP:

/usr/local/bin/eoip /etc/eoip.cfg
# /sbin/ifconfig zeoip0 10.254.254.2 netmask 255.255.255.252 up

Po drugiej stronie tworzymy tunel EoIP na Mikrotiku:

Remote Addres jest to adres po drugiej stronie – na linuxie. Tunel ID musi być identyczne po obu stronach.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén