blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja PIP na systemie Debian

PIP jest to instalator pakietów Pythona. Narzędzie służy do zarządzania pakietami Python. Instalacje zaczynamy od aktualizacji systemu:

apt-get update 
apt-get upgrade

Następnie wydajemy polecenie sprawdzenia wersji pip.

pip -V

Jeśli zobaczymy odpowiedź: „-bash: pip: command not found” to znaczy, że pip nie jest zainstalowane w systemie. Instalujemy PIP poleceniem:

apt-get install python-pip

Jeśli potrzebujemy wersji 3.5 to używamy polecenia:

apt-get install python3-pip

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén