blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Pakowanie i rozpakowywanie archiwum w linuxie

Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.

Działaniem przeciwnym do kompresji jest dekompresja.

Dekompresja – proces odtworzenia oryginalnych danych na podstawie ich postaci skompresowanej, przy użyciu odpowiedniego do kompresji algorytmu dekompresji. Proces dekompresji jest działaniem przeciwnym do działania kompresji.

Źródło: wikipedia.pl

Pakowanie folderu:
zip -r nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu_do_spakowania

Rozpakowywanie archiwum:
unzip nazwa_archiwum.zip

Pakowanie tar:
tar -cvf nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu_do_spakowania

Rozpakowywanie tar
tar -xvf nazwa_archiwum.zip

Rozpakowanie z określeniem folderu:
tar -xvf nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu

Pakowanie tar z kompresją:
tar -zcvf nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu_do_spakowania

Rozpakowywanie:
tar -zxvf nazwa_archiwum.zip

Rozpakowywanie z określeniem folderu
tar -zxvf nazwa_archiwum.zip nazwa_folderu

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén