blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Docker: instalacja

Docker jest oprogramowaniem służącym do wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego, czyli tworzeniu kontenerów. Przeznaczony jest głównie dla programistów. Wirtualny kontener jest dużo lżejszy od maszyny wirtualnej. Kontenery można odczepiać i przyczepiać. Co pozwoli np. łatwo aktualizować tylko potrzebną część systemu.

Zaczynamy od aktualizacji repozytoriów oraz dodaniu nowego repozytorium:

$ sudo apt update
$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | apt-key add –

$ sudo add-apt-repository \
„deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable”

Ponownie aktualizujemy repozytoria:

$ sudoapt update

Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, możemy przystąpić do instalacji dockera:

$ sudoapt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Aby zobaczyć czy wszystko przebiegło prawidłowo oraz docker działa:

$ docker info

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén