blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Docker: ERROR Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket

Podczas uruchomienia dockera możemy otrzymać błąd związany z brakiem uprawnień:

$ docker info
Client: Debug Mode: false
Server:
ERROR: Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.40/info: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
errors pretty printing info

Rozwiązanie problemu jest bardzo proste. Musimy dodać użytkownika do osób uprawnionych dla dockera:

$ sudo usermod -aG docker nazwauzytkownika
$ sudo su – nazwauzytkownika

Wpisujemy i upewniamy się, że działa:

$ docker info

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén