blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Budowa szablonu w WordPress

Szablony w systemie WordPress są przechowywane w folderze wp-content/themes.

Najważniejsze pliki w folderze z szablonem:

  • style.css – najważniejszy plik szablonu i jedyny wymagany plik, aby szablon działał. Jest to plik, który definiuje wygląd.
  • index.php – drugi ważny plik. Jest wymagany do działania szablonu. Definiuje wygląd strony początkowej.
  • header.php – plik definiuje górną część strony.
  • footer.php – plik definiuje dolną część strony.
  • functions.php – w tym pliku przechowywane są funkcje, które możemy użyć w innych plikach.
  • 404.php – strona będą error 404: not found.
  • category.php – strona z kategoriami.
  • page.php – strona z wpisami.
  • single.php – strona statyczna.
  • search.php – wyniki wyszukiwania.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén