blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Conky w systemie Ubuntu

Conky jest monitorem systemu. Informuje o stanie komputera – procesorze, dysku, stanie sieci itp., ale także stanie partycji, pogodzie czy kalendarzu. Konfiguracja jest łatwa. Można praktycznie wszystko wyświetlić na pulpicie – informacje o utworze, który aktualnie leci czy stanie poczty.

Instalacja jest prosta:

apt-get install conky

Niektóre konfiguracje potrzebują dodatkowych bibliotek. Znajdziemy jest w tej paczce:

apt-get install conky-all

Conky uruchamiamy komendą:

conky -c /sciezka/do/konfiguracji

Posłużę się przykładem z oficjalnej strony. Tworzymy plik z konfiguracja:

nano ./.conky/conf1

I kod z linku:

https://wklej.hnatyszyn.pl/view/72a5bef3

Następnie uruchamiamy conky z tą konfiguracją:

conky -c ./.conky/conf1

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén