blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja i podstawowa konfiguracja Alpine Linux

Alpine Linux jest darmową dystrybucją Linuxa bazującą na musl i BusyBox. System zaprojektowany jest pod kątem bezpieczeństwa, prostoty i wydajności. Jest niezależną dystrybucją. Korzysta z menadżera pakietów APK.

Aby zainstalować system – bootujemy go z obrazu Alpine Linux. Logujemy się jako root (bez hasła). Aby zainstalować system wpisujemy komendę:

setup-alpine

Zostaniemy zapytani o język klawiatury, nazwę hosta, interfejs sieciowy, ustawienia sieci. Można adres uzyskać z serwera dhcp lub wpisać ręcznie. Natępnie pytanie o hasło dla użytkownika root, strefę czasową, proxy, serwer ntp, serwer ssh. Zostaną wyświetlone dyski. Wpisujemy nazwę, na którym chcemy zainstalować system np. sda. Następnie sys (system). Ostatnie pytanie – czy chcesz wyczyścić dysk – wpisujemy „y” i nastąpi instalacja systemu. Instalator zacznie kopiować pliki. Gdy ukończy zobaczymy tekst:

Installation is complete. Please reboot.

wpisujemy w konsoli:

reboot

Wyciągamy nośnik instalacyjny. System uruchomi się z dysku. Jeśli zapomnieliśmy o czymś podczas instalacji pokaże jak to wykonać ręcznie. Możemy ustawić adres sieciowy z DHCP wydając polecenie:

dhcpcd

Można ręcznie ustawić wpis w pliku /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

Ten wpis dotyczy pętli loopback. Musi zostać do prawidłowego działania. Nowy interfejs definiujemy podobnie. Załóżmy, że chcemy dodać interfejs eth0 o adresacji 192.168.1.5/24:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.5
network 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Następnie zainstalujemy podstawowe narzędzia, takie jak np. edytor tekstu nano. Domyślnym menadżerem pakietów jest apk. Tak w innych menadżerach trzeba najpierw zaktualizować repozytoria:

apk update
apk add nano mc unzip

Aby zmienić nazwę hosta edytujemy plik /etc/hostname. Do pliku /etc/hosts dodajemy nazwę oraz adresy. Alpine posiada swoje skrypty, np. konfiguracja ssh:

setup-sshd

Lub ustawienia strefy czasowej:

setup-timezone

Ustawienia dysku:

setup-disk

Ustawienia systemu:

setup-alpine

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén