blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Java JDK i Java JRE w systemie Ubuntu/Debian

Java jest to obiektowy język programowania powstały w 1995 roku. Został stworzony przez Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Dostępne są dwie wersje:

  • JRE (Java Runtime Environment) – udostępnia kod bajtowy oraz wirtualną maszynę do ich uruchamiania,
  • JDK (Java Development Kit) – udostępnia dodatkowo źródła oraz narzędzia: kompilator, pakier i debuger.
    Do samego uruchamiania aplikacji potrzebny jest tylko JRE. Do programowania potrzebny jest JDK.

Zaczynamy od aktualizacji repo:

# apt-get update
# apt-get upgrade

Przechodzimy do instalacji Javy:

# apt-get install -y default-jdk

Jeśli wszystko przeszło pomyślnie, możemy sprawdzić wersje:

# java -version
# javac -version
# jar –version

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén