blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Hello World Bash!

Bash to powłoka systemowa UNIX. Jest domyślna powłoką systemową większości dystrybucji linuxa. Nazwa Bash pochodzi od akronimów: Bourne-Again Shell. Czyli odrodzona powłoka. Tworzymy nowy skrypt:

nano nowyskrypt

Skrypty bash zaczynamy od:

#!/bin/bash

Ta linijka wskazuje na rodzaj skryptu, który będzie wykonywany przez interpreter /bin/bash. Komentarze poprzedzamy znakiem #, np.:

# To jest komentarz

Komentarze są widoczne w skrypcie, ale nie są widoczne podczas wykonywania skryptu. Komentarze stosuje się, aby ułatwić tworzenie skryptu oraz zapamiętanie czegoś ważnego. Aby wpisać jakiś tekst posługujemy się komendą echo. Przykład:

echo „Hello World”

Aby skrypt można było uruchomić musimy nadać mu odpowiednie prawa:

chmod +x nowyskrypt

Wykonujemy skrypt:

./nowyskrypt

Efekt – na ekranie zobaczymy napis: Helo World.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén