blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Nextcloud na Alpine Linux z wykorzystaniem Lighttpd i PostgreSQL

Nextcloud to fork OwnCloud, czyli oprogramowanie do udostępniania plików. Przedstawię instalację na wydajnym Lighttpd oraz PostgreSQL w systemie Alpine Linux. Zakładam, że zainstalowałeś już system Alpine Linux. Jeśli nie to zapraszam do poprzedniego artykułu. Zaczynamy od dodania repozytoria community (wystarczy odhashować linijke)

nano /etc/apk/repositories

Usuwamy znak # przed:

unhash – community

Następnie aktualizujemy APK i przechodzimy do instalacji bazy danych postgreSQL oraz nextcloud:

apk update
apk add nextcloud-pgsql postgresql postgresql-client

Uruchamiamy ustawienia bazy i startujemy:

/etc/init.d/postgresql setup
/etc/init.d/postgresql start

Tworzymy bazę danych i użytkownika:

psql -U postgres
CREATE USER mycloud WITH PASSWORD 'test123′;
ALTER ROLE mycloud CREATEDB;
\q

Instalujemy serwer www – lighttpd oraz interpretator PHP:

apk add lighttpd php7-cgi

Włączamy fastcgi.conf:

nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

I usuwamy hash:

include „mod_fastcgi.conf”

Tworzymy dowiązanie:

ln -s /usr/share/webapps/nextcloud /var/www/localhost/htdocs

Startujemy serwer www:

/etc/init.d/lighttpd start

Tworzymy autostart dla lighttpd oraz postgresql:

rc-update add lighttpd default
rc-update add postgresql default

Przechodzimy do przeglądarki WWW i możemy włączyć na Nextcloud. Wpisujemy http://adres-ip/nextcloud.

Najpierw podajemy login i hasło dla użytkownika Nextcloud.

Następnie podajemy ścieżkę do katalogu gdzie będą przechowywane pliki. Domyślnie jest to /var/lib/nextcloud/data. Ważne, aby nadać uprawnienia dla tego katalogu – 0770. Wpisujemy w konsoli:

chmod 0770 /var/lib/nexcloud/data

Kolejne dane, które musimy podać to baza danych:

Użytkownik bazy: mycloud
Hasło: test123
Baza danych: mycloud
Host: localhost

Naciskamy „Zakończ konfiguracje” i po chwili Nextcloud zostanie zainstalowany i będziemy mogli się na niego zalogować.

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén