blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Instalacja Webmin w systemie Alpine Linux

Webmin jest aplikacją web pozwalającą zarządzać serwerem.

Zaczynamy od instalacji perl:

apk add perl

Pobieramy paczkę z webminem:

cd /etc/
wget https://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.941.tar.gz

Rozpakowujemy:

gunzip webmin-1.941.tar.gz
tar xvf webmin-1.941.tar

Przenosimy do katalogu webmin:

mv webmin-1.941 webmin

I zaczynamy instalacje:

cd webmin
./setup.sh

Config file directory [/etc/webmin]: enter
Log file directory [/var/webmin]: /var/log/webmin
Full path to perl: enter
Web server port (default 10000): enter (or other port number)
Login name (default admin): admin
Login password: admin-password
Password again: admin-password
Start Webmin at boot time (y/n): y

Panel będzie dostępny z poziomu przeglądarki w protokole http na porcie 10000 (chyba, że podczas instalacji podaliśmy inny port).

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén