blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Debian: Instalacja LAMP (Apache, MySQL i PHP)

LAMP – zestaw oprogramowania open source stanowiący platformę serwerową stron WWW. W skład LAMP wchodzą:

  • Linux (system operacyjny)
  • Apache (serwer WWW)
  • MariaDB / MySQL (serwer bazy danych)
  • Perl, PHP, ew. Python, Primate (język skryptowy)

W celu instalacji logujemy się na serwer. Aktualizujemy apta:

apt-get update

Następnie przechodzimy do instalacji serwera WWW Apache:

apt-get install apache2

Potrzebujemy zainstalować serwer bazy danych MySQL:

apt-get install mysql-server

Zostaniemy zapytani o hasło do bazy. Na koniec instalacja PHP:

apt-get install php5 php5-mysql php-pear

Restartujemy serwer apache:

/etc/init.d/apache2 restart

Sprawdzamy działanie PHP. Przechodzimy do katalogu /var/www/html (wcześniej /var/www) i tworzymy plik phpinfo.php

cd /var/www/html
nano phpinfo.php

I wpisujemy w nim:

<?php
phpinfo();
?>

Powinniśmy ujrzeć stronę z informacjami o php i serwerze. Przechodzimy do instalacji PhpMyAdmin:

apt-get install phpmyadmin

Zaznaczamy serwer apache2 (spacją). Przechodzimy do konfiguracji config-db. Zostaniemy zapytani o hasło, które podaliśmy wcześniej podczas instalacji MySQL. Musimy dodać phpmyadmin do apache’a. Edytujemy plik:

nano /etc/apache2/apache2.conf

Na samym dole dopisujemy:

include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Musimy zrestartować serwer www:

/etc/init.d/apache2 restart

Możemy wejść do PhpMyAdmin przez przeglądarkę – http://adres-ip/phpmyadmin.

ScreenHunter_119 Feb. 28 14.04

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén