blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

PhpMyAdmin: Instalacja panelu do zarządzania bazą MySQL

PhpMyAdmin jest oprogramowaniem napisanym w języku PHP służącym do zarządzania bazą danych MySQL. Umożliwia wprowadzanie wszelkim zmian w bazie danych w graficznym interfejsie, bez potrzeby pisania w domyślnym interfejsie tekstowym. Aby zainstalować aktualizujemy apta:

apt-get update
apt-get upgrade

Następnie przechodzimy do instalacji:

apt-get install phpmyadmin

Powinniśmy się dostać do panelu po adresie: http://mojadomena.pl/phpmyadmin. Jeżeli tak się nie dzieje musimy zrobić dowiązanie:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/wwwhtml//phpmyadmin

Lub

ln -s /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf /etc/apache2/conf-enable/phpmyadmin.conf

I na koniec restart apache’a.

/etc/init.d/apache2 restart

PhpMyAdmin-main-pl

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén