blog.hnatyszyn.pl

another page about Linux

Zabbix 3: Instalacja serwera

Zabbix jest otwartym programem (z otwartym kodem źródłowym OpenSource) klasy enterprise do monitorowania zasobów sieciowych.

Instalujemy repozytorium pakietów konfiguracji:

Zabbix 3.0 dla Debian 7:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.0-1+wheezy_all.deb
dpkg -i zabbix-release_3.0-1+wheezy_all.deb
apt-get update

Zabbix 3.0 dla Debian 8:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.0-1+jessie_all.deb
dpkg -i zabbix-release_3.0-1+jessie_all.deb
apt-get update

Zabbix 3.0 dla Ubuntu 14.04 LTS:

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.0-1+trusty_all.deb
dpkg -i zabbix-release_3.0-1+trusty_all.deb
apt-get update

Instalujemy paczki zabbixa (serwer mysql i frontend w php):

apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Teraz instalujemy agenta zabbixa:

apt-get install zabbix-agent

Tworzymy tabele

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
zcat create.sql.gz | mysql -uroot zabbix

Można zalogować się przez PhpMyAdmin, dodać bazę, użytkownika, nadać uprawnienia i wgrać plik do bazy.

Edytujemy plik /etc/zabbix/zabbix_server.conf i zmieniamy dane do bazy:

DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix

Uruchamiamy serwer zabbixa:

/etc/init.d/zabbix-server start

Edytujemy plik /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf. I zmieniamy ustawienia:

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value always_populate_raw_post_data -1
php_value date.timezone Europe/Warsaw

Restartujemy zabbixa:

/etc/init.d/apache2 restart

Strona jest dostępna pod adresem http://nasza-domena.pl/zabbix

Next Post

Previous Post

© 2024 blog.hnatyszyn.pl

Theme by Anders Norén